مشاهده سبد خرید “فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو” به سبد شما افزوده شد.
پیشنهاد شگفت انگیز
 1,187,000

تومان


تعداد جلد 7
تعداد دی وی دی 69
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 846,000

تومان


تعداد جلد 4
تعداد دی وی دی 39
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های تالیفی استاد، سوالات کنکور داخل و خارج ۹۵

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 397,000

تومان


تعداد جلد 2
تعداد حلقه 24
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 1,399,000

تومان


تعداد جلد 7
تعداد حلقه 66
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل سوالات کنکور ۹۵

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 945,000

تومان


تعداد جلد 4
تعداد دی وی دی 43
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های سال های اخیر ، تست های تالیفی اساتید

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 349,000

تومان


تعداد جلد 2
تعداد حلقه 17
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل سوالات کنکور ۹۵

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

پیشنهاد شگفت انگیز
 1,298,000

تومان


تعداد جلد 1
تعداد حلقه تماس
کیفیت Full HD
ویژه کنکور سال 1398
تست های حل شده تست های سال های اخیر کنکور

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد

 • بانک توسعه تعاون
 • بانک شهر
 • بانک سپه
 • بانک سامان
 • بانک صادرات
 • بانک رفاه
 • بانک پاسارگاد
 • بانک پارسیان
 • بانک ملی
 • بانک ملت
 • بانک کشاورزی
پرداخت با کلیه درگاه های بانکی