شیمی 12 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

15% نا موجود

پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)...

15% نا موجود پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی) پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)

پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)

 • مهندس محمد رضا مصلایی و دکتر رضا بابایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان ، پیش دانشگاهی
790,000 تومان 672,000 تومان
15% جمع بندی شیمی کنکور جمع بندی شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور

 • مهندس محمد رضا مصلایی و دکتر رضا بابایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور
300,000 تومان 255,000 تومان
15%

شیمی ۳، فصل ۱

15% شیمی ۳، فصل ۱ شیمی ۳، فصل ۱

شیمی ۳، فصل ۱

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
80,000 تومان 68,000 تومان
15%

شیمی ۳، فصل ۲

15% شیمی ۳، فصل ۲ شیمی ۳، فصل ۲

شیمی ۳، فصل ۲

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
80,000 تومان 68,000 تومان
15%

شیمی ۳، فصل ۳

15% شیمی ۳، فصل ۳ شیمی ۳، فصل ۳

شیمی ۳، فصل ۳

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
110,000 تومان 94,000 تومان
15% شیمی پیش دانشگاهی ۱ شیمی پیش دانشگاهی ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱

 • دکتر رضا بابایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
225,000 تومان 192,000 تومان
14% شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۱ شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۱

 • دکتر رضا بابایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
150,000 تومان 128,000 تومان
15% شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۲ شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۲

شیمی پیش دانشگاهی ۱ استاد بابایی، فصل ۲

 • دکتر رضا بابایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
125,000 تومان 107,000 تومان
15% نا موجود

شیمی پیش دانشگاهی ۲

15% نا موجود شیمی پیش دانشگاهی ۲ شیمی پیش دانشگاهی ۲

شیمی پیش دانشگاهی ۲

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
264,000 تومان 225,000 تومان
15% شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۳ شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۳

شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۳

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
230,000 تومان 196,000 تومان
15% شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۴ شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۴

شیمی پیش دانشگاهی ۲ استاد مصلایی، فصل ۴

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
130,000 تومان 111,000 تومان
15% نا موجود

شیمی سال دوم

15% نا موجود شیمی سال دوم شیمی سال دوم

شیمی سال دوم

 • مهندس محمد رضا مصلایی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
195,000 تومان 166,000 تومان