دروس عمومی 12 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

15%

ادبیات، آرایه

15% ادبیات، آرایه ادبیات، آرایه

ادبیات، آرایه

 • استاد شاهین شاهین زاد
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% ادبیات، زبان فارسی ادبیات، زبان فارسی

ادبیات، زبان فارسی

 • استاد شاهین شاهین زاد
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% ادبیات، قرابت معنایی ادبیات، قرابت معنایی

ادبیات، قرابت معنایی

 • استاد شاهین شاهین زاد
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
40,000 تومان 34,000 تومان
15% پکیج کامل دروس عمومی پکیج کامل دروس عمومی

پکیج کامل دروس عمومی

 • استاد شاهین شاهین زاد و دکتر محمد کریمی و استاد ایاد فیلی و دکتر کریم خلیلی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
1,172,000 تومان 997,000 تومان
15% دین و زندگی ، تحلیل تست دین و زندگی ، تحلیل تست

دین و زندگی ، تحلیل تست

 • دکتر محمد کریمی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% دین و زندگی پیش دانشگاهی دین و زندگی پیش دانشگاهی

دین و زندگی پیش دانشگاهی

 • دکتر محمد کریمی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% دین و زندگی جامع کنکور دین و زندگی جامع کنکور

دین و زندگی جامع کنکور

 • دکتر محمد کریمی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
295,000 تومان 251,000 تومان
15% دین و زندگی سال دوم دبیرستان دین و زندگی سال دوم دبیرستان

دین و زندگی سال دوم دبیرستان

 • دکتر محمد کریمی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% دین و زندگی سال سوم دبیرستان دین و زندگی سال سوم دبیرستان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان

 • دکتر محمد کریمی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
120,000 تومان 102,000 تومان
15% زبان انگلیسی جامع زبان انگلیسی جامع

زبان انگلیسی جامع

 • دکتر کریم خلیلی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
300,000 تومان 255,000 تومان
15% زبان انگلیسی گرامر سال چهارم زبان انگلیسی گرامر سال چهارم

زبان انگلیسی گرامر سال چهارم

 • دکتر کریم خلیلی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، پیش دانشگاهی
140,000 تومان 119,000 تومان
14% زبان انگلیسی گرامر سال سوم زبان انگلیسی گرامر سال سوم

زبان انگلیسی گرامر سال سوم

 • دکتر کریم خلیلی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
105,000 تومان 90,000 تومان