استاد نصیرلو 9 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

30% پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

 • مهندس سید مجتبی سادات و مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
985,000 تومان 689,000 تومان
30% پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه رشته ریاضی پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه رشته ریاضی

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه رشته ریاضی

 • مهندس سید مجتبی سادات و مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
1,055,000 تومان 738,000 تومان
30% فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو

فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
330,000 تومان 231,000 تومان
30% فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو

فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
150,000 تومان 105,000 تومان
31% فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو

فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
95,000 تومان 66,000 تومان
30% فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم)

فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم)

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور ، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان ، پیش دانشگاهی
245,000 تومان 171,000 تومان
30% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو) فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو)

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو)

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
371,000 تومان 259,000 تومان
30% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
188,000 تومان 131,000 تومان
30% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
183,000 تومان 128,000 تومان