فیزیک 12 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

15% پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

 • مهندس سید مجتبی سادات
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
985,000 تومان 838,000 تومان
15% فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو

فیزیک 3 (الکتریسیته ساکن، خازن، مدار)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
330,000 تومان 281,000 تومان
15% نا موجود فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو

فیزیک 3 (دما و گرما، ویژگی های ماده)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
150,000 تومان 128,000 تومان
15% فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو

فیزیک پایه (نور، آینه،عدسی)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
95,000 تومان 81,000 تومان
15% فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم)

فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم)

 • مهندس سید مجتبی سادات
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور ، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان ، پیش دانشگاهی
225,000 تومان 192,000 تومان
15% فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی

فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی

 • مهندس مجتبی سادات
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
345,000 تومان 294,000 تومان
15% فیزیک پیش دانشگاهی ۱ فیزیک پیش دانشگاهی ۱

فیزیک پیش دانشگاهی ۱

 • مهندس سید مجتبی سادات
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
295,000 تومان 251,000 تومان
15% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو) فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو)

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (استاد نصیرلو)

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
371,000 تومان 315,000 تومان
15% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (حرکت شناسی) – استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
188,000 تومان 160,000 تومان
15% فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو

فیزیک پیش دانشگاهی 1 (دینامیک، کار، انرژی، بردار)-استاد نصیرلو

 • مهندس سعید نصیرلو
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان،سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
183,000 تومان 156,000 تومان
15% فیزیک پیش دانشگاهی ۲ فیزیک پیش دانشگاهی ۲

فیزیک پیش دانشگاهی ۲

 • مهندس سید مجتبی سادات و مهندس محمد رضا معدنی
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
195,000 تومان 166,000 تومان
14% فیزیک، اتمی + هسته ای فیزیک، اتمی + هسته ای

فیزیک، اتمی + هسته ای

 • مهندس سید مجتبی سادات
 • قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
98,000 تومان 84,000 تومان